Om Bel Canto

Vi er en medlemspublikasjon for Norges Korforbund Sør-Trøndelag, dedikert til å fremme kor- og sangaktiviteter i Trøndelag og omegn.

Bel Canto-redaksjonen består av 4 medlemmer valgt på årsmøtet i NKST. 

Redaksjonskomite:
Redaktør Kirsti R. Maranos
Medlem Emilie Gynnild
Medlem Ingvil Bjørngaard
Medlem Tor Berre

Vårt formål er å skape et inkluderende og inspirerende fellesskap for alle som er interessert i å synge, samt å gi nyheter og tips om alt som rører seg innenfor korverdenen. 

Hvorfor medlemsblad?

Det er en fin mulighet til å kommunisere direkte med NKSTs medlemmer og holde dem oppdatert på nyheter, arrangementer og annen relevant informasjon.

Våre medlemmer sitter på mye verdifull kunnskap og ekspertise, i Bel Canto kan den informasjonen spres til andre kor og hjelpe dem med å nå sine mål.

Vi håper at Bel Canto kan bidra til å øke Korforbundets synlighet og profilering. 

Hva slags innhold kan du komme med?

Vi er alltid sultne på gode historier, og tar også gjerne
imot forslag til nye, faste spalter vi kan innlemme i Bel
Canto, eventuelt ting dere ønsker å lese om!

Blant annet har vi følgende faste spalter:

har du ideer til innhold?

kontaktinfo

Adresse

Korkontoret, Kjøpmannsgata

Følg NKST på SoME